Gezonde stap naar een veerkrachtige werkcultuur

Hoe werkt het?

Hoe werkt het meldpunt voor de melder?

Autonomie voorop 

mijnmelding werkt eenvoudig en versterkt de autonomie van de melder. Hij/zij doorloopt de melding in overzichtelijke stappen, en wordt expliciet bevestigd dat het doen van de melding de juiste aanpak is. Ook ontvangt de melder tips voor het goed omgaan met de situatie. Na een afgesproken termijn volgt steeds een update over de status van de melding en de vervolgstappen. De melder blijft relevante tips krijgen.

Stap 1

Melden via uw intranet

Via een eenvoudige route op uw intranet komt de melder terecht op mijnmelding. In begrijpelijke woorden wordt aan de bezoeker uitgelegd hoe zijn/haar privacy is gewaarborgd. De juiste veiligheidskenmerken van de applicatie zijn goed zichtbaar. Voor extra herkenbaarheid kan het meldpunt uw vertrouwde huisstijlkenmerken en logo dragen.

Stap 2

Verslag d.m.v. vaste vragen

De melder komt via een vaste set deelvragen tot een zo duidelijk mogelijk verslag van het gebeurde. De vragen zijn vooraf met u als werkgever afgestemd voordat ze in de applicatie zijn opgenomen.

Stap 3

Privacy waarborgen

De melder kan bij afsluiting van de melding ervoor kiezen om een e-mailadres achter te laten voor vervolgcontact. Zijn/haar privacy is gewaarborgd doordat altijd gescheiden opslag plaatsvindt van e-mailadressen en meldingen. De vertrouwenspersoon die de melding in behandeling neemt krijgt dus niet te zien welk e-mailadres bij welke melding hoort.

Stap 4

Afhandeling door vertrouwenspersoon

De melding komt binnen bij de aangewezen vertrouwenspersoon. Deze gaat hiermee aan de slag, rekening houdend met de opgegeven behoefte van de melder.

Parallel aan de afwikkeling door de vertrouwenspersoon kan de melder via een beveiligd persoonlijk dashboard zelfstandig de voortgang blijven volgen, contact zoeken en berichten ontvangen. Om toegang te krijgen tot dit dashboard, heeft de melder bij zijn/haar eerste kennisgeving een wachtwoord ontvangen. 

Hoe ondersteunt het meldpunt de organisatie?

Registratie en monitoring

Elke werkgever is volgens de Arbowet verplicht om voorvallen van ongewenst gedrag te verwerken in een incidentenregister. Met mijnmelding heeft u dit incidentenregister altijd op orde. Na een melding kan direct een sanctie (of zelfs aangifte) worden overwogen.

Psychosociale arbeidsbelasting

Om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) tegen te gaan zijn werkgevers bovendien verplicht tot concreet preventiebeleid. Meldingen via mijnmelding geven u steeds het meest actuele inzicht in de aard en omvang van ongewenst gedrag. Zo vormen ze de juiste basis voor te nemen preventieve maatregelen als onderdeel van uw PSA-beleid.

Tactvol, praktisch en betrouwbaar

Als werkgever kunt u behoefte hebben aan extra ondersteuning rond de aanname en verwerking van meldingen, of bij te nemen (preventieve) maatregelen. Aanvullend op de implementatie van het digitale meldpunt kunnen we u op de volgende terreinen ontzorgen:

  • interne voorlichting over de werkwijze van mijnmelding

  • opvolging meldingen door externe vertrouwenspersoon (gecertificeerd)

  • formeren klachtencommissie

  • gespreksvoering met betrokkenen n.a.v. een melding

  • advies, opstellen en monitoring PSA-beleid

  • verzorgen dossieropbouw

  • juridisch onderzoek

  • coaching van leidinggevenden om grensoverschrijdend gedrag te herkennen

  • trainingen en conflictcoaching op de werkvloer.

Hoe is het meldpunt verkrijgbaar?

Het digitale meldpunt mijnmelding is verkrijgbaar in abonnementsvorm. Hiermee bent u automatisch verzekerd van veiligheidschecks en updates. Na implementatie van het meldpunt kan een bevoegd beheerder de interne meldingen ontvangen en opvolgen.
U kunt deze taak volledig uitbesteden aan een gecertificeerd vertrouwenspersoon en, indien gewenst, aanbod ontvangen voor aanvullende dienstverlening. U kunt er ook voor kiezen het beheer en de opvolging van meldingen in eigen huis te houden. 

Meer weten over mijnmelding?