Gezonde stap naar een veerkrachtige werkcultuur

Over ons

mijnmelding is een initiatief van Conflict Coaches. Ons basisteam bestaat uit drie optimistische, door de wol geverfde ondernemers:

Inger Putter 

Inger startte 30 jaar geleden haar loopbaan in de horeca en hospitality. Dit leerde haar mensen te ‘lezen’ en de omstandigheden te creëren waarin samenwerking tot volle bloei komt. Sinds een aantal jaren combineert ze de rol van adviseur praktijkleren in het onderwijs met die van zelfstandig mediator. Soepel schakelt ze tussen ontmoetingen met mensen op de werkvloer en uitwisseling op management- en directieniveau. Tact en diplomatie kenmerken haar daarin.

‘Gesprekken met ondernemers maken duidelijk dat sociale veiligheid vaak onvoldoende geborgd is binnen bedrijven. Dit leidt tot verlies aan werkplezier, lagere productiviteit en uiteindelijk uitval van medewerkers. Ook uit eigen ervaring weet ik wat het met je doet als je nergens terechtkunt met je verhaal. Ongewenst gedrag in de kiem smoren is gewoon de enige oplossing.’

Inger is als onafhankelijk mediator geregistreerd in het ADR-register (ldr-register.com/nl). ADR-practitioners volgen permanente opleiding, hebben gedragsregels, procedurevereisten en vallen onder klacht- en tuchtrecht of geschiloplossing.

Ron van Riemsdijk 

Ron combineert de praktijk van Conflict Coaches met 40 jaar werkgeverservaring in de internationale maakindustrie.

‘Ik geloof in de beste wil van de mens en heb altijd iedereen kansen gegund die bereid was om te werken. Maar als werkgever heb ik ook geregeld te maken gehad met conflicten op de werkvloer. Dan moet je soms harde keuzes durven maken om een goede sfeer en dynamiek in het bedrijf te behouden. Grensoverschrijdend gedrag is daarbij nooit toelaatbaar geweest. Ik heb het onderwerp dan ook speerpunt gemaakt in ondernemingsraad. Mijn advies: snel ingrijpen is de eerste voorwaarde om erger te voorkomen.’

Thijs van Riemsdijk 

Thijs stoelt cruciale beslissingen op zijn opvoeding, opleiding en 20 jaar werkgeverservaring in de maakindustrie. ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, flik dat gauw een ander niet’, zo klonk Thijs’ moeder in zijn jeugd. ‘Een professor haalde later als kennismaking met zijn vak exact dezelfde gulden regel aan. Als iedereen zich die belangrijke leefregel nou goed inprentte, zei hij, zou de rest van zijn colleges slechts nog bijzaak zijn. Zijn levenslessen hebben mijn innerlijke kompas aangescherpt.’

‘Diversiteit en iedereen gelijke kansen bieden, volgen voor mij als werkgever logisch uit de gulden regel. Dat betekent mensen aannemen met diverse achtergronden. We hebben doorgroeimogelijkheden gecreëerd voor bijvoorbeeld ex-gedetineerden, langdurig werklozen, laagopgeleide jongeren, ouderen en Syrische vluchtelingen. Een andere logische uitvoering van de gulden regel is duidelijk grenzen stellen, ook als de uiterste consequentie is dat je een goede kracht moet ontslaan. Hebben we helaas meegemaakt. Pijnlijk maar simpel: ongewenst gedrag is ononderhandelbaar.’ 

Meer weten over mijnmelding?