Gezonde stap naar een veerkrachtige werkcultuur

Een intern digitaal meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag

Welkom bij het meldpunt van bedrijf XXX.

Wat jammer dat jou iets vervelends op werk is overkomen, en wat goed dat je er melding van maakt. Door te melden kunnen we gezamenlijk problemen aanpakken en je werkplek fijner & veiliger maken.

Grensoverschrijdend gedrag kent veel vormen en gedaanten. Wat daarin hetzelfde is, is dat een persoon zich zo gedraagt dat het welzijn van een ander of het belang van de organisatie wordt geschaad. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij pesten, discriminatie, geweld, seksuele, fysieke en financiële intimidatie. Ook fraude, corruptie en diefstal zijn vormen van grensoverschrijdend gedrag. We noemen het ook wel ongewenst gedrag.

Niemand wordt graag geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag. De veel voorkomende menselijke reflex is daarom ontkenning. Zelfs door het slachtoffer zelf. Toch is iedereen gebaat bij een snelle melding, om vergiftiging van werkrelaties en tragische ontsporingen te voorkomen. Een goed werkend meldpunt is de eerste, belangrijke stap om dit tij te keren.

Dit is ons meldpunt om veilig te vertellen wat je is overkomen. Je kunt de melding maken wanneer je wilt en ook kun je de melding anoniem doen. Daarover later meer. 

melding maken

Dit is ons meldpunt om veilig te vertellen wat je is overkomen. Je kunt de melding maken wanneer je wilt en ook kun je de melding anoniem doen. Daarover later meer. 

Hoe gaan we te werk?

Hierna volgen meerdere stappen, stapsgewijs proberen we een beeld te krijgen wat er is gebeurd. Dit doen we door een combinatie van open en meerkeuzevragen te stellen. Je mag hierop antwoorden in je eigen bewoordingen en eigen gevoel, alles is goed en niets is fout, en anoniem of niet.

1. Melding maken

2. In beeld brengen wat er gebeurd is

3. Je melding verzenden

4. Er wordt actie ondernomen

Verschillende stappen
Verslag maken

We proberen snel tot een zo duidelijk mogelijk verslag van het gebeurde te komen. De antwoorden op een aantal vaste deelvragen helpen daarbij. Op basis van het verslag kan de aangewezen vertrouwenspersoon actie ondernemen. Welke actie dat precies is, hangt mede af van de behoefte die jij als melder hebt aangegeven. Daarbij geldt: we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.

Voorop staat altijd de vertrouwelijkheid van iedere melding. De vertrouwenspersoon is er in de eerste plaats om jou te ondersteunen en beschermen. 

Melding ontvangen

Wanneer je de melding hebt verzonden ontvangt de aangewezen vertrouwenspersoon van je werkgever de melding. De vertrouwenspersoon beoordeelt de melding en gaat ermee aan de slag – enkel wanneer dit gevraagd wordt door de melder. Als je dit wenst neemt de aangewezen vertrouwenspersoon zo snel mogelijk contact met je op en bepaalt samen met je wat de volgende stappen zijn. Als je totaal anoniem wilt melden hebben we geen gelegenheid om na de melding contact op te nemen, denk daar alsjeblieft goed over na voordat je de melding afrondt.

Hoe of wat je ook meldt; de vertrouwenspersoon van je werkgever staat voor je klaar om je op te vangen na een incident, om je te begeleiden en verder te ondersteunen. Strikte vertrouwelijkheid staat daarbij altijd voorop.

Actie

Je geeft zelf aan wat er met je melding moet gebeuren. Als je aangeeft dat we je melding mogen delen met je organisatie gaat de vertrouwenspersoon met je in gesprek en bepaal je zelf hoe je verder gaat na je melding. Meldingen worden zo feitelijk mogelijk beoordeeld.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en alle ruimte voor je verhaal en emoties. Alles blijft vertrouwelijk, tenzij het gaat om zware strafbare feiten waarmee de vertrouwenspersoon in gewetensnood komt. De vertrouwenspersoon staat naast jou en neemt het probleem niet van jou over: jij hebt en houdt de regie. De vertrouwenspersoon inventariseert wat voor jou belangrijk is als het gaat om ‘hoe nu verder in deze situatie?’ en bespreekt met jou de mogelijkheden.