Gezonde stap naar een veerkrachtige werkcultuur

Waarom mijnmelding?

Waarom mijnmelding er is

Niemand wordt graag geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag. De veel voorkomende menselijke reflex is daarom ontkenning. Zelfs door het slachtoffer zelf. Toch is iedereen in uw organisatie gebaat bij een snelle melding, om vergiftiging van werkrelaties en tragische ontsporingen te voorkomen. Landelijk ervaart op dit moment een op de zeven werknemers grensoverschrijdend gedrag, mogelijk in stilte. De helft van het aantal werknemers met deze ervaring meldt zich ziek. Een goed werkend meldpunt is de eerste, belangrijke stap om dit tij te keren.

Werkgevers zijn zelfs wettelijk verplicht om grensoverschrijdend gedrag intern te registeren en maatregelen te nemen ter voorkoming van psychosociale arbeidsbelasting. Wij zijn er echter van overtuigd dat deze dwang overbodig moet zijn om werk te maken van een goed toegankelijk meldpunt. Ook als er ‘aan de buitenkant’ qua ongewenst gedrag niets aan de hand lijkt in een organisatie.

Een werkomgeving waarin integriteit, inclusiviteit en loyaliteit voor zichzelf sprekende dáden zijn, biedt immers in alle opzichten het beste uitgangspunt voor uw organisatie. Er is sprake van een sociaal veilige omgeving waarin medewerkers kunnen floreren. Deze waardevolle werknemers spannen zich met meer plezier in voor uw onderneming. Intrinsiek gemotiveerde teams werken effectiever samen, leveren meer kwaliteit en bereiken een hogere productiviteit.

Helaas ervaren we regelmatig dat bestaande structuren om grensoverschrijdend gedrag binnen organisaties aan te pakken niet het juiste effect hebben.

Enkele oorzaken zijn:

  • door stapeling van managementlagen blijven meldingen onopgemerkt liggen,
  • er is onvoldoende vertrouwen in leidinggevende waar gemeld moet worden,
  • de aangewezen vertrouwenspersoon/HR-manager heeft meerdere taken en is daardoor onvoldoende bereikbaar.

Het digitale meldpunt mijnmelding ondervangt deze problemen, kan organisaties ontlasten van taken en biedt de basis voor een aanpak die wel werkt.

Hoe is het meldpunt verkrijgbaar?

Het digitale meldpunt mijnmelding is verkrijgbaar in abonnementsvorm. Hiermee bent u automatisch verzekerd van veiligheidschecks en updates. Na implementatie van het meldpunt kan een bevoegd beheerder de interne meldingen ontvangen en opvolgen.
U kunt deze taak volledig uitbesteden aan een gecertificeerd vertrouwenspersoon en, indien gewenst, aanbod ontvangen voor aanvullende dienstverlening. U kunt er ook voor kiezen het beheer en de opvolging van meldingen in eigen huis te houden. 

Meer weten over mijnmelding?